...
2023-жылдын апрелинен баштап «Кошумча нарк чы...

Бул долбоор Кыргызстандагы айыл чарбалык кошумча нарк чынжырларын б.а. талаадан (фермадан) колдонуучуга чейин айыл чарба...