...
КЫРГЫЗСТАН МЕНЕН КОРЕЯ МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУ...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен Корея Республикасынын Мам...

...
Департамент драгоценных металлов при МФ КР о...

Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Ре...

...
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти башкы, улук жана кенже топт...

...
2024-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасын...

2024-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаментинде...

...
2023-ЖЫЛЫ 77,2 МЛРД СОМГО 88 464 САТЫП АЛУУ Б...

2023-жылы сатып алуучу уюмдар тарабынан 103,4 млрд сомго товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациял...

...
КР ФИНАНСЫ МИНИСТРИНИН ОРУН БАСАРЫ У.КАЛЕНДЕР...

КР Финансы министринин орун басары Улугбек Календеров Дүйнөлүк банктын Борбордук Азия боюнча командасынын жетекчиси Камр...

...
Мамлекеттик сатып алуулар департаменти админи...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти, административдик даттану...

...
Бардык кызыкдар тараптарга

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти (мындан ары - Департамент),...

...
2023-ЖЫЛДЫН 3-КВАРТАЛЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК САТЫП...

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуулар боюнча...

...
ЕВРАЗИЯНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫНЫН КОНСУЛЬ...

Астанада Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү тарабынан электрондук санариптик кол тамганы өз ара таануу жана мамл...

...
Билдирүү кат

Сатып алуучу уюмдар, берүүчүлөр жана консультанттар, ыйгарым укуктуу банктар

...
МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ МЫЙЗАМ...

КР Финансы министри А.К.Бакетаевдин төрагалыгы астында “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алууларды...

...
КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ: МАМСАТЫП АЛУУЛАРДЫ КӨ...

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча КР Финансы мини...

...
КР Финансы министрлигинин Мамлекеттик сатып а...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти “Мамлекеттик жарандык кызма...

...
Банктык контракттык коштоо

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү банктык контракттык коштоо

...
ГОСЗАКУПКИ В КР БУДУТ ОТКРЫТЫМИ И ПРОЗРАЧНЫМИ

Департамент государственных закупок Министерства финансов КР и проект «Фискальная подотчетность и устойчивая торговля»,...

...
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алу...

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контракты банктык коштоосатып алууларды уюштуруу жана келиш...

...
“Контракттарды банктык колдоо” боюнча жаранда...

Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын накталай акча каражаттарын болжолдоо секторунун башкы адиси Монолдоров Ас...

...
Улук жана кенже топторго мамлекеттик админист...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти “Мамлекеттик жарандык кызма...