...
2023-ЖЫЛДЫН БИРИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ЧЫГЫМДАРДЫН ӨСҮ...

2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында чыгымдар 148,8 млрд сомду түзсө, азыркы учурда аткаруу 199,4 млрд сомго жетти. Бул...

...
2022-жылдын январь-сентябрына республикалык б...

Маалымат үчүн: Ведомстволук классификация – бюджеттик каражаттардын негизги башкаруучулары (башкаруучулары, алуучулары),...