...
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНА 2,53 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

Жалал-Абад облусу боюнча 2023-жылдын 11 айына карата республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер ката...

...
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНА 1,17 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

"Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жана 2024-2025-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө" Кыргыз Респ...

...
ОШ ОБЛУСУНА 1,17  МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

2023-жылдын 11 айында Ош облусуна республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге   1 172, 8     млн.сом каржыланды.

...
Талас облусуна бюджеттер аралык трансферттер...

КР Талас облусунун 2023-жылдын I-жарым жылдыгына республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган каражаттар:

...
Ысык-Көл облусуна каржыланган каражаттар

КР Ысык-Көл облусунун 2023-жылдын 15-августуна карата республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган каражаттар боюнча маа...

...
2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА ТАЛАС ОБЛУСУНД...

2023-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата Талас облусу боюнча бюджеттер аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржылан...

...
2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА ЧҮЙ ОБЛУСУНДА...

2023-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата Чуй облусу боюнча бюджеттер аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржыланды...

...
2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА БАТКЕН ОБЛУСУН...

2023-жылдын I-жарым жылдыгына карата Баткен облусунда бюджеттер аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржыланды:

...
2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛ...

Жалал-Абад облусунда 2023-жылдын I-жарым жылдыгында бюджеттер аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржыланды:

...
2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА НАРЫН ОБЛУСУНД...

2023-жылдын I-жарым жылдыгына карата Нарын облусу боюнча өкмөттөр аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржыланды:

...
2023-жылдын I-жарым жылдыгында Ысык-Көл облус...

2023-жылдын I-жарым жылдыгында Ысык-Көл облусунда өкмөттөр аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржыланды:

...
ОШ ОБЛУСУНА 485,7 МЛН СОМ БӨЛҮНДҮ

2023-жылдын 5 айында Ош облусунун жергиликтүү бюджеттерине республикалык бюджеттен 485,7 млн сом которулду. Анын ичинен:

...
НАРЫН ОБЛУСУНА 249,3 МЛН СОМ КОТОРУЛДУ

Нарын облусу боюнча 2023-жылдын 5 айынын  ичинде республикалык бюджеттин эсебинен жалпысынан бюджеттер аралык трансфертт...

...
ТАЛАС ОБЛУСУНА 88,1 МЛН СОМ БӨЛҮНДҮ

Бюджеттер  аралык  трансферттер: Талас облусу боюнча 2023-жылдын 5 айынын  ичинде республикалык бюджеттин эсебинен жалпы...

...
БАТКЕН ОБЛУСУНА 5 АЙДА 217,5  СОМ БӨЛҮНДҮ

Бюджеттер аралык трансферттер :

...
БҮГҮНКҮ КҮНДӨ ЧҮЙ ОБЛУСУНА 151,8 МЛН СОМ БӨЛҮ...

2023-жылдын 5 айында Чүй облусуна республикалык бюджеттен каржыланган  каражат боюнча маалымат.

...
2023-ЖЫЛДЫН 5 АЙЫНДА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНА 401,...

Жалал-Абад облусу боюнча 2023-жылдын 5 айынын  ичинде республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер кат...

...
2023-ЖЫЛДЫН БЕШ АЙЫНДА КРнын ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖ...

2023-жылдын январь-май айларында бюджеттер аралык трансферттер боюнча Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге 4...

...
КИЧИ-КЕМИН АЙЫЛЫНДА СЕЙИЛ БАГЫ АЧЫЛУУ АЗЕМИ Б...

Кичи-Кемин айылында сейил багы ачылуу аземи болуп өттү.

...
ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРМАЛЫКТЫН ӨКҮЛДӨРҮНӨ ТРЕНИНГ...

Финансы министрлигинин Окуу борбору Министрликтин борбордук аппаратынын адистери С.Нурунбетов, А. Исраилова, А. Каныбеко...