...
Убактылуу бош акча каражаттарын жайгаштыруу б...

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин "Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун бюджеттеринин убактылуу эркин...

...
Убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банкт...

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин  убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарга жайгаштыр...