Коомдук кабылдама

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин коомдук кабылдамасы