Мамлекеттик карыздын структурасы

Мамлекеттик карыздын структурасы (ички + тышкы)