Кадр саясаты

Кадр саясаты – бул кадрлар менен иштөөнүн багытын жана мазмунун аныктоочу максаттардын жана принциптердин жыйындысы. Кадр саясаты аркылуу адам ресурстарын башкаруунун максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруу ишке ашырылат, ошондуктан ал адам ресурстары менен иштөө системасынын өзөгү болуп эсептелет.

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
МФ КР ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС В РЕЗЕРВ КАДРОВ

Для включения в резерв кадров кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

...
МФ КР объявляет конкурс в резерв кадров

Для включения в резерв кадров кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

...
Тариэль Жаныбеков КР Финансы министрлигине ка...

Жаныбеков Тариэль Камалбекович Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаментинин...