Агроөнөржай кластерлерди кредиттөө


Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВЫХ АГРОПРОДОВОЛЬСВЕНН...

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

...
Финансы министрлиги туруктуу агроазык-түлүк к...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай мини...