Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо

Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
“БАТКЕН ОБЛУСУНА ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КАРЖЫЛОО - 2”

Баткен облусун өнүктүрүү жана калкына мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети...

...
“БАТКЕН ОБЛУСУНА ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КАРЖЫЛОО - 2”...

Баткен облусун өнүктүрүү жана калкына мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети...

...
БАТКЕН ОБЛУСУНДАГЫ 579 ИШКЕРГЕ 480,93 МЛН. С...

2022 – жылдын 29–декабрына карата “Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо” долбоору боюнча маалымат.