Аткаруу отчеттору

Аткаруу отчеттору

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
2022-ЖЫЛГА БЮДЖЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛ...

2022-ЖЫЛГА БЮДЖЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУНУН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНӨ ЖЕТИШҮҮ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

...
2021-жылга бюджеттик программалардын натыйжал...

Отчет о достижении индикаторов результативности бюджетных программ за 2021 год

...
2019-жылга бюджеттик программалардын натыйжал...

Отчет о достижении индикаторов результативности бюджетных программ за 2019 год