...
КР Финансы министрлигинин Окуу борборунун дем...

Бул курсту ийгиликтүү ишке ашыруу максатында, иштелип чыккан модулдарды колдонуу менен 2024-жылдын 4-марттан 11-мартка ч...

...
Национальный исследовательский университет Вы...

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (Россия) в 2024 году объявляет в Кыргызской Республике...

...
"Борборлоштурулган бирдиктүү бухгалтердик эсе...

КР Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы 2024-жылдын 26-27-январынан тарта министрликтин аймактык башкармалыктарын...

...
УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ МФКР 45 ЛЕТ!

Учебный центр был образован как Республиканские курсы повышения квалификации работников финансовых и страховых органов в...

...
Окуу борборунун мамлекеттик сатып алуулар бою...

Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары Календеров У.И. Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып...

...
2023-2024-окуу жылына карата окутуучуларды та...

КР Финансы министрлигинин Окуу борбору 2023-2024-окуу жылына карата төмөнкү окуу курстары боюнча окутуучуларды тандоо бо...

...
КР МЕНЕН РФдин ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИКТЕРИ ТАЖРЫЙБ...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде семинардын жумалыгы аяктады. Тажрыйба алмашуунун жыйынтыктоочу темасы “Кыр...

...
МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУНУН РЕГИОНДУК ӨНҮГҮҮСҮ

Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулардын заманбап тенденциялары жана аймактык өнүгүүсү боюнча Бешинчи ачык эл аралык фо...

...
КРФМ ОКУУ БОРБОРУНА 45 ЖЫЛ!

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору

...
Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулардын зам...

БУУнун Башкы Ассамблеясынын 77-сессиясында Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен “Эл аралык...

...
“Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контрак...

КР Финансы министрлиги бүгүнкү күндө республика боюнча андан ары толук масштабдуу жүзөгө ашыруу үчүн пилоттук режимде «К...

...
Караколго инвестиция жаса!

2023-жылдын 14-апрелинде Каракол шаарында КРФМ Окуу борборунун базасында Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүү үчү...

...
"ДЕМ БЕРҮҮЧҮ  ГРАНТТАР" КУРСУ БОЮНЧА СЕРТИФИК...

Чолпон-Ата шаарында КР Финансы министрлигинин окуу борбору тарабынан “Дем берүүчү гранттар” деген темада курс өткөрүлдү.

...
“Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контрак...

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контракты банктык коштоосатып алууларды уюштуруу жана келиш...

...
КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ АЙМАКТАРДА КАРАЖАТ АЛУ...

КР Финансы министрлигинин Дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы Б.Касымов Нарын шаарында "Дем берүүчү гранттар" курсун...

...
КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ МЕНЕН БИРИККЕН ВЕНА ИН...

КР Финансы министрлигинир Окутуу борборунун директору Бириккен Вена институтунда (Австрия) окутуу маселелери боюнча дире...

...
«Банктык колдоону пайдалануу менен Кыргыз Рес...

КР Финансы министрлиги масштабдуу жүзөгө ашыруу үчүн пилоттук режимде «Банктык колдоону пайдалануу менен Кыргыз Республи...

...
“Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүл...

Дүйнөлүк банктын колдоосу менен баалоонун жаңы баллдык системасы боюнча билим берүү модулу иштелип чыкты, ал өлкөбүздөгү...

...
Бизнес жана экономика боюнча эл аралык бакала...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Улуттук изилдөө университетинин Жогорку Экономика мектеби (Россия) менен бирг...

...
Мамлекеттик кызматкердин портрети

«Мамлекеттик кызматкердин портрети» тренинги аяктады.

...
"Мамлекеттик финансыны башкаруунун негиздери"...

2022-жылдын 16-ноябрынан 18-ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунун базасында бирин...