...
2023-ЖЫЛДЫН АЛТЫ АЙЫНДА ЭМГЕК АКЫЛАРГА 62 МЛР...

2023-жылдын январь-июнь айлары үчүн эмгек акы төлөө фонду боюнча чыгымдар 61 964,9 млн сомду түздү жана 18 302,8 млн сом...

...
2023-ЖЫЛДЫН АЛТЫ АЙЫНДА ЭМГЕК АКЫЛАРГА 62 МЛР...

2023-жылдын январь-июнь айлары үчүн эмгек акы төлөө фонду боюнча чыгымдар 61 964,9 млн сомду түздү жана 18 302,8 млн сом...

...
2022-ЖЫЛЫ АЙЛЫК АКЫЛАР 253%ГА ЧЕЙИН ЖОГОРУЛАГ...

Бул тууралуу кененирээк КР Финансы министрлигинин Штаттык санды жана эмгек акыларды талдоо башкармалыгынын башчысы - Иса...

...
ЭМГЕК АКЫ БУЛ ТУРУКТУУ ЧЫГЫМ. АЛ САЛЫК КИРЕШЕ...

Бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу боюнча маалымат.

...
ЭМГЕК АКЫЛАРДЫ ЖОГОРУЛАТУУГА 7 МИЛЛИАРД СОМ Ж...

2022-жылдын 1-августунан тарта бюджеттик сектордогу мамлекеттик жана муниципалдык 58 миңге жакын кызматкердин эмгек акыс...

...
Социалдык чөйрөгө апрель айына эмгек акыны жо...

Социалдык чөйрөсүнүн (билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт, илим, маалымат жана социалдык кызматкерлер) кызма...