БАТКЕН ОБЛУСУНДАГЫ 579 ИШКЕРГЕ  480,93 МЛН. СОМ ӨЛЧӨМҮНДӨ ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КРЕДИТ БЕРИЛДИ

БАТКЕН ОБЛУСУНДАГЫ 579 ИШКЕРГЕ 480,93 МЛН. СОМ ӨЛЧӨМҮНДӨ ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КРЕДИТ БЕРИЛДИ

2022 – жылдын 29–декабрына карата “Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо” долбоору боюнча маалымат.

Долбоордун максаты Баткен облусун өнүктүрүүнү камсыз кылуу, ишкердик субъекттерине жана жеке жактарга жеткиликтүү жана жеңилдетилген кредиттик каражаттарды берүү жолу менен мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат.

Долбоордун алкагында 2022-жылдын ичинде коммерциялык банктардын финансы каражаттары айыл чарбаны өнүктүрүү, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү, өнөр жай, туризм, транспорт, экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу ишканалар, соода-логистикалык борборлор жана жашылча кампалары, инновациялык иш (жаңы ишканаларды же иштин жаңы багыттарын түзүү), коргоочу медициналык каражаттарды жана жеке коргонуу каражаттарын өндүрүү, соода, кызмат көрсөтүү, билим берүү, маалыматтык технологиялардын чөйрөлөрү үчүн жеңилдетилген пайыздык ставка боюнча, анын ичинде банктык иштин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан калктуу конуштарында иш алып барган жеке адамдарга, чакан жана орто бизнестин субъекттерине берилет.

2022-жылдын 29-декабрына карата бул Долбоордун алкагында Баткен облусунун 579 ишкердик субъектисине  480,93 млн. сом суммасында жеңилдетилген кредит берилген.

Долбоордун алкагында кредиттик каражаттарды алуу шарттары жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн, потенциалдуу зайымчылар Баткен облусунда жайгашкан «Айыл Банк» ААК, «РСК Банк» ААК жана «Керемет Банк» ААК коммерциялык банктардын филиалдык тармактарына жана өкүлчүлүктөрүнө кайрыла алышат.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
2303