8-П от 21 ноября 2023 года

8-П от 21 ноября 2023 года

Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдарынын финансылык отчеттуулугун даярдоо боюнча жобону бекитүү жөнүндө

Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдарынын финансылык отчеттуулугун даярдоо боюнча жобону бекитүү жөнүндө

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
800