Акыркы он айда Кумтөрдөн түшкөн киреше тууралуу

Акыркы он айда Кумтөрдөн түшкөн киреше тууралуу

КР Финансы министрлигинин Мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын башчысы - Алмазбек Кочкоров акыркы он айда Кумтөрдөн түшкөн киреше тууралуу айтып берди

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
2819