БАТКЕН ОБЛУСУНА 9 АЙДА 1, 14 МЛРД СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

БАТКЕН ОБЛУСУНА 9 АЙДА 1, 14 МЛРД СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

Баткен облусунун өнүгүү программасына (статус) - 500,0 млн сом бекитилип, толугу менен каржыланды.

Ишкерлерге бюджеттик кредиттер

2022-жылдын 14-17-сентябрындагы кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында Баткен облусунун чарба жүргүзүүчү субъекттерине келтирилген зыяндын орду толтурууга - 90,2 млн сом бөлүндү.

Бюджеттер аралык трансферттер

Баткен облусу боюнча 2023-жылдын 01-август айына чейин республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер катары жалпысынан 368 млн сом каржыланган. Алар:

  • Теңдөөчү трансферт  – 246,2 млн сом;
  • Максаттуу трансферттер 121,8 млн сом.

Регионду өнүктүрүү фонддору боюнча Баткен облусуна 178,8 млн сом каржыланды, анын ичинен:

- Облустук өнүктүрүү фонду 117,4  млн сом;

- Райондук өнүктүрүү фонддору -  61,4 млн сом.

Өз алдынча жергиликтүү органдарга - электр энергияга   11,6 млн сом каржыланган.

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1779