"БИЗНЕС ҮЧҮН ПАЙЫЗСЫЗ НАСЫЯЛАР"

"БИЗНЕС ҮЧҮН ПАЙЫЗСЫЗ НАСЫЯЛАР"

Финансы министринин орун басары Руслан Татиков “Жеке жана каржы секторун чукул колдоо” жана “Сүт тармагынын өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу” долбоорлоруна токтолду.

Түзүлгөн

Алтынай
2162