Бюджеттик саясат башкармалыгынын башчысы Айдарбек уулу Талас республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу айтып берди

Бюджеттик саясат башкармалыгынын башчысы Айдарбек уулу Талас республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу айтып берди

КР Финансы министрлигинин бюджеттик саясат башкармалыгынын башчысы Талас Айдарбек уулу 2023-жылдын I-кварталында республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу маалымдады.

 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
2326