У.Календеров: Тендерди жокко чыгаруу менен бюрократия азаят

У.Календеров: Тендерди жокко чыгаруу менен бюрократия азаят

Тендерди жокко чыгаруу менен бюрократия азаят

Түзүлгөн

Алтынай
1176