Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 2 934,1 млн. сом акча каражаты каралган, анын ичинен жээктерди бекемдөө иштерине

Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 2 934,1 млн. сом акча каражаты каралган, анын ичинен жээктерди бекемдөө иштерине

«Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети жана 2024-2025-жылдарга пландык мезгили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 2 934,1 млн. сом акча каражаты каралган, анын ичинен жээктерди бекемдөө иштерине:

 
    -Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ведомстволук мекемелерине 100,0 млн.сом;
    -Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматына 98,5 млн.сом;
    Ошондой эле, «Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети жана 2024-2025-жылдарга пландык мезгили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча атайын эсебине 100,0 млн.сом каралган. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жыл ичинде кабыл алынган тиешелүү чечимдеринин долбоорлору 79,1 млн. сом түзгөн. 
-“Капиталдык салымдар” беренесинен 97,7 млн.сом. 
Жалпысы “Авариялык калыбына келтирүү жана жээктерди бекемдөө жумуштарына” 375,3 млн.сом каралганын билдиребиз. 
2023-жылдын 4-декабрына карата кассалык чыгаша  360,4 млн.сомду, алар:
-Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ведомстволук мекемелерине 100,0 млн.сом;
-Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча атайын эсебин 64,6 млн.сом
-Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматына 98,1 млн.сом;
-“Капиталдык салымдар” беренесинен 97,7 млн.сом.
Бюджетти аткаруунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2023-жылга такталган бюджети 4 472,7 млн.сомду түзгөн.

Ал эми, 2024-жылга жээктерди бекемдөө иштерине 398,5 млн.сом акча каражаты каралган, алар:
-Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча атайын эсеп 200,0 млн.сом;
-Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ведомстволук мекемелерине 100,0 млн.сом;
-Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматына 98,5 млн.сом.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
818