Бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча жол картасын

Бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча жол картасын

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 9-сентябрындагы №501 “2022-2023-жылдарга

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 9-сентябрындагы №501 2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча жол картасын бекитүү жөнүндө токтому менен бекитилген 2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча Жол картасын  ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө жалпыланган отчет даярдады.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
398