Ысык-Көл облусуна каржыланган каражаттар

Ысык-Көл облусуна каржыланган каражаттар

КР Ысык-Көл облусунун 2023-жылдын 15-августуна карата республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган каражаттар боюнча маалымат:

Бюджеттер аралык трансферттер :
Ысык-Көл облусу боюнча 2023-жылдын 15-августуна карата республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер катары 891,3млн сом  каражаты каржыланган, алар:
1. Теңдөөчү трансферттер - 159,6 млн сом;
2. Ыйгарым укуктарды берүүгө - 15,9 млн сом;
3. Мамлекеттик каттоо кызматкерлерине - 2,5 млн сом;
4. Электрэнергиясына болгон 50% компенсацияга - 21,9 млн сом;
5. Жер салыгынын жоготууларынын ордун толтурууга - 14,4 млн сом;
6. Айылдардын Генералдык планын иштеп чыгууга - 26,7 млн сом;
7. Каракол шаарын өнүктүрүүгө - 650 млн сом. 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1182