КР Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы 124 миң сом суммасында каралган  айып пул салды

КР Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы 124 миң сом суммасында каралган айып пул салды

Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органы тарабынан

Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органы тарабынан талап кылынган маалыматтарды жана документтерди берүүнүн тартибин жана мөөнөтүн бузгандыгы үчүн контролго тийиш болгон операциялар боюнча отчетторду берүүнүн талаптарын, тартибин жана мөөнөтүн бузгандыгы үчүн Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 355-беренесине ылайык коммерциялык банк жоопкерчиликке тартылган.

КР Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы тарабынан коммерциялык банкка жалпы суммасы 124 миң сомдук 2 айып салынды.

 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
902