Кыргыз Республикасынын 2022-2024-жылдарга коррупцияга каршы мамлекеттик стратегиясы

Кыргыз Республикасынын 2022-2024-жылдарга коррупцияга каршы мамлекеттик стратегиясы

Коррупцияга каршы күрөшүүнүн стратегиялык ыкмалары жана принциптери.

Презентация:

Тиркелген файлдар

Түзүлгөн

-
3208