Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоо

Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоо

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, 2022-жылдын 26-декабрындагы №20-5-2/15482 катына кошумча мыйзам ченемдерин так сактоонун зарылдыгына көңүл бурат.

Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелиндеги №27 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын 49 - беренесинде жана  2022 - жылдын 27-сентябрындагы № 522 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоону жүзөгө ашыруу жөнүндө” токтомунда каралган мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү келишимдер боюнча маалымат жиберет.

Документтердин типтүү формалары, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү келишимдерге карата банктык колдоо көрсөтүүнү колдонуу тартибин түшүндүрүүчү методикалык материалдар Финансы министрлигинин сайтында төмөнкү шилтеме боюнча жайгаштырылган https://www.minfin.kg/posts/bankoskoe-soprovozhdeniya-kontraktov

Белгилей кетсек, жогоруда аталган токтомго ылайык, контрактты банктык камсыздоо жумуштардын төмөнкү түрлөрү боюнча келишимдерге карата ишке ашырылат:

  • курулуш;
  • реконструкциялоо;
  • капиталдык ремонт;
  • имаратты, курулманы же объектти бузуу;
  • жолдорду, жол курулуштарын бузуу;
  • инженердик системаларды, тармактарды жана коммуникацияларды, капиталдык жана жарандык курулуштун башка объекттерин бузууга.

Ошондой эле, сатып алуулары Кыргыз Республикасынын жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттердин берүүчүлөрү тарабынан товарларды жеткирүү, баасы (суммасы) 5 000 000 сомго барабар же андан ашкан кызматтарды көрсөтүү болуп саналган келишимдердин предмети болуп саналат. (беш миллион) сом, бир булактан сатып алуу ыкмасы менен, ошондой эле электрондук каталог аркылуу түзүлгөн учурларды кошпогондо.

Мындан тышкары, белгилей кетүүчү нерсе, Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар жөнүндө” кодексинин 356-беренесинин 1, 2, 3 жана 4-бөлүктөрүнө ылайык, мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорунда укук бузууларды жасагандыгы үчүн жазанын түрлөрү, контекстте каралган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө кулактандыруулардын пландалган суммасынан, эгерде бул аракеттер кылмыш-жаза жоопкерчилиги каралган жосундарды камтыбаса, жеке жактарга, кызмат адамдарына эсептик көрсөткүчтөрдүн 100, 125, 175 өлчөмүндө айып пул салууга алып келет, ошондой эле 5 000 000  (беш миллион) сомдон ашык пландалган суммага сатып алуу жол-жоболорун жүргүзүүдө 200 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет.

Ошону менен бирге, сатып алуучу уюмдун милдеттери Токтомдун 11-пунктунда баяндалган, анда келишимди банктык колдоо көрсөтүүнү колдонуу жөнүндө маалыматтарды сатып алуу документтерине киргизүү зарылчылыгы каралган.
Ушул менен бирге, берүүчүлөрдүн жана биргелешип аткаруучулардын келишимдер боюнча милдеттенмелери Токтомдун 12 жана 13-пункттарында көрсөтүлгөн.

Контракттарды банктык камсыздоого катышуучулар тарабынан «Мамлекеттик сатып алуулар боюнча контракттарды банктык колдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболорун сактоо максатында Финансы министрлиги, мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан Мамлекеттик сатып алуулар веб-порталында жарыяланган кулактандырууларга туруктуу мониторинг уюштурулган. Ушуга байланыштуу, мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жогоруда көрсөтүлгөн нормалары сакталбаган учурда, Финансы министрлиги бузууларга жол берген жактарга карата жазаларды өндүрүү боюнча зарыл чараларды колдонуулат.

Тиркелген файлдар

Түзүлгөн

Алтынай
2764