ТЫШКЫ КАРЫЗДЫ ТӨЛӨӨ ҮЧҮН АЧЫЛГАН ДЕППОЗИТТИК ЭСЕП БОЮНЧА МААЛЫМАТ

ТЫШКЫ КАРЫЗДЫ ТӨЛӨӨ ҮЧҮН АЧЫЛГАН ДЕППОЗИТТИК ЭСЕП БОЮНЧА МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 4-мартындагы № 70 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызын төлөө үчүн депозиттик эсептер жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун аткарууда, КР  Финансы министрлигинин Борбордук казынасы тышкы карызды тейлөө үчүн  № 44010011030000253 депозиттик эсебин ачкан.  Бул эсепке жеке жана юридикалык жактардан акча каражаттары түшөт.

2023-жылдын 20-февралына карата эсептеги калдык 31 млн 532,87 сомду түздү.

Түзүлгөн

Алтынай
2800