2022 – жылдын 10–ноябрына карата “Айыл чарбасын каржылоо-10” долбоору боюнча маалымат

2022 – жылдын 10–ноябрына карата “Айыл чарбасын каржылоо-10” долбоору боюнча маалымат

Ата-мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрү тарабынан өсүмдүк өстүрүүчүлүк,  мал чарбачылык жана агрардык өнөр жай тармагын өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген кредиттик ресурстар менен камсыздоо максатында 2013-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын Өкмөтү “Айыл чарбасын каржылоо” долбоорунун циклин ишке ашырып жатат.

Бул долбоорлорду ишке ашырууну баштагандан тартып 120 689 чарбалык субъектилерге 51,56 млрд. сом суммасында кредит берилген, анын ичинде: 

  • «Мал чарбачылык» тармагы боюнча 33,0 млрд. сом суммасында 96 091 субъект, ал кредит берүүнүн жалпы көлөмүнүн 64% түзөт;
  • «Өсүмдүк өстүрүүчүлүк» тармагы боюнча  7,85 млрд. сом суммасында 22 174 субъект, ал кредит берүүнүн жалпы көлөмүнүн 15% түзөт;
  • «Айыл чарба өндүрүмүн кайра иштетүү» тармагы боюнча 10,74 млрд. сом суммасында 2 424 субъект, ал кредит берүүнүн жалпы көлөмүнүн 21% түзөт.

“Айыл чарбасын каржылоо” долбоорун ишке ашырууну улантуу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 12-январындагы №3-т тескемеси менен “Айыл чарбасын каржылоо-10” долбоору бекитилген. Бул долбоорду ишке ашырууга республиканын 6 коммерциялык банкы катышууда, аларды кредиттөөнүн көлөмү 4,9 млрд. сом суммасын түзүүдө. 2022-жылдын 10-ноябрына карата бул Долбоордун алкагында республиканын 8 231 айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө 4 642,1 млн. сом суммасында жеңилдетилген кредит берилген.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2323