2022 – жылдын 10–ноябрына карата “Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” долбоору боюнча маалымат.

2022 – жылдын 10–ноябрына карата “Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” долбоору боюнча маалымат.

Согласно представленным данным ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» по состоянию на 10 ноября 2022 года фактически выдано 2 274 льготных кредитов на общую сумму 2 446,4 млн. сомов.

Финансы системасынын ресурстарын мобилизацилоо боюнча иш-чараларга дем берүү, агрардык секторго колдоо көрсөтүү, Кыргыз Республикасынын Президентинин      2021-жылдын 8-февралындагы № 25 “Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыз кылуу жолу менен агроөнөр жай кластерлерин өнүктүрүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-мартындагы №120-т тескемеси менен “Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” долбоору бекитилди (мындан ары - Долбоор).
“Айыл Банк” ААК жана “РСК Банк” ААК берген маалыматтарга ылайык,              2022-жылдын 10-ноябрына карата иш жүзүндө жалпысынан 2 446,4 млн. сомго 2 274 жеңилдетилген кредит берилген.

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2373