2022-жылдын 24-ноябрына карата “Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” долбоору боюнча маалымат.

2022-жылдын 24-ноябрына карата “Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” долбоору боюнча маалымат.

“Айыл Банк” ААК жана “РСК Банк” ААК берген маалыматтарга ылайык, 2022-жылдын 10-ноябрына карата иш жүзүндө жалпысынан 2 521,5 млн. сомго 2 318 жеңилдетилген кредит берилген.

Финансы системасынын ресурстарын мобилизацилоо боюнча иш-чараларга дем берүү, агрардык секторго колдоо көрсөтүү, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы № 25 “Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыз кылуу жолу менен агроөнөр жай кластерлерин өнүктүрүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-мартындагы №120-т тескемеси менен “Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” долбоору бекитилди.
 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2559