Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы

Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы

Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет

  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам за 2022 год по республиканскому бюджету
  3. 2022-жылга республикалык бюджетте турган мекемелердин атайын каражаттары боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчет
  4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным средствам учреждений, состоящих на республиканском бюджете за 2022 год
  5. Республикалык бюджет боюнча 2022 жылга бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдардын сметасынын аткарылышы жөнүндө отчет
  6. Отчет об исполнении Государственного бюджета КР за 2022 год

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
2496