Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы (такталган маалыматтар)

Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы (такталган маалыматтар)

Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө такталган отчет

.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
2509