2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында «Капиталдык салымдар» беренеси боюнча республикалык бюджеттин аткарылышы

2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында «Капиталдык салымдар» беренеси боюнча республикалык бюджеттин аткарылышы

«Капиталдык салымдар» беренесинин алкагында каражаттар артыкчылыктуу негизде курулушка жогорку даярдыгы бар жана ишке киргизүү пландаштырылган социалдык-экономикалык маанидеги объектилерди курууга жана реконструкциялоого, анын ичинде билим берүү тармагына, саламаттык сактоо, маданият, спорт, суу чарба курулуштарын долбоорлоо жана куруу, ошондой эле республиканын региондорунда автомобиль жолдорун куруу жана реконструкциялоо.

Кыргыз Республикасынын 2022-жылга республикалык бюджетинде «Капиталдык салымдар» беренеси боюнча 11150,0 млн сом суммасында каражат каралган.

Ошону менен бирге, мамлекеттик заказчылардын кайрылуулары боюнча 2022-жылга «Капиталдык салымдар» беренеси боюнча республикалык бюджеттен каржылануучу курулуш жана реконструкциялоо объекттеринин тизмеси бекитилип, каражаттар төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү жана каржыланды:

 

(в млн. сомах)
Наименование

Утвержденный 

план на 2022г.

Уточненный 

план на 2022г.

Факт

финансирования

на 30.06.2022г.

Всего по республике:

4 000,0

11 150,0

5 455,6

Департамент жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики (социальные объекты)

900,0

3 350,0

889,0

Строительство образовательных объектов и благоустройства г. Бишкек

1 500,0

1 530,0

1 124,0

Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

600,0

4 600,0

2 361,0

Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики (ирригация)

500,0

500,0

350,0

Мэрия города Ош (Управление капитального строительства г. Ош)

50,0 198,9 77,9

Департамент городского хозяйства мэрии города Бишкек

50,0

100,0

100,0

Архивная служба при Министерстве цифрового развития  Кыргызской Республики

5,0 5,0 3,2

Министерство юстиции Кыргызской Республики (строительство зданий домов юстиции)

1,0 4,6 0,0

Управделами Президента Кыргызской Республики

20,0

20,0

20,0

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

0,0

150,0

10,0

Силовой блок

374,0

691,5 520,5

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2335