ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНА 1,17 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНА 1,17 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

"Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жана 2024-2025-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын январь-ноябрь айына карата республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер катары Ысык-Көл облусунун жергиликтүү бюджеттерине 1 174,7 млн сом акча каражаты каржыланган.

 

Анын ичинен:

Бюджеттер аралык трансферттер:

 

  1. Теңдөөчү трансферттер – 246,6 млн сом;

 

  1. Электр энергиясына болгон 50% компенсацияга – 26,6 млн сом;

 

  1.  Ыйгарым укуктарды берүүгө - 27,6 млн сом;

 

  1. Айылдардын Генералдык планын иштеп чыгууга – 6,8 млн сом.

 

  1. Жер салыгынын жоготууларынын ордун толтурууга – 41,2 млн сом;

 

  1. Бирдиктүү салыктын ордун толтурууга – 90,9 млн сом;

 

  1. Каракол шаарын өнүктүрүүгө – 685,0 млн сом;

 

  1. Түп районунун айыл өкмөттөрүнө -50,0 млн сом.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
709