КОНКУРСТУН ЖЫЙЫНТЫГЫ

КОНКУРСТУН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы №135 "Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык, 2024 жылдын 16 февралында конкурстук комиссиянын чечими менен Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштырылганын билдирет.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы №135 "Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык, 2024 жылдын 16 февралында конкурстук комиссиянын чечими менен Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштырылганын билдирет.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
1118

Окшош жаңылыктар