Конкурстук тандоонун жыйынтыгы (26.07.2022)

Конкурстук тандоонун жыйынтыгы (26.07.2022)

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарга жайгаштыруу тартибин бекитүү тууралуу” токтомуна ылайык 2022-жылдын 11-мартындагы № 135 коммерциялык банктардын депозиттерине ачык конкурстук тандоо өткөрдү.

Конкурстук тандоонун жыйынтыгы боюнча Конкурстук комиссия төмөнкүдөй чечим кабыл алды:

- Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын № 1, № 2, № 3, № 4 жана № 5 лоттор боюнча тандалган үч коммерциялык банкка жайгаштырууга.

Керектүү документтердин пакетин тапшырбаган бир коммерциялык банк тендерге киргизилген жок

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2178