Конкурстук тандоонун жыйынтыгы (27.04.2022)

Конкурстук тандоонун жыйынтыгы (27.04.2022)

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарга жайгаштыруу тартибин бекитүү тууралуу” токтомуна ылайык 2022-жылдын 11-марты № 135 Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын жайгаштыруу үчүн коммерциялык банктарды конкурстук тандоонун жыйынтыктары жөнүндө отчеттор.

Коммерциялык банктарды тандоо боюнча сынакка катышуу үчүн он коммерциялык банктан арыз түшкөн.

Конкурстук тандоонун бир катышуучусу белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип арыз берген, ага байланыштуу бул өтүнмө катталган эмес.

Конкурстук тандоонун жүрүшүндө эки коммерциялык банктын арыздары критерийлерге туура келбегендиктен четке кагылды.

Коммерциялык банктарды сынактык тандоонун жыйынтыгы боюнча мурда жарыяланган төмөнкү лот боюнча коммерциялык банктар тандалды (аларга жазуу жүзүндөгү билдирүүлөр жөнөтүлөт):

№1 ЛОТ;

ЛОТ №2;

ЛОТ № 3;

ЛОТ №6.

Ошондой эле No4 жана No5 эки ЛОТ боюнча арыздар тендердик комиссия тарабынан жараксыз деп табылган.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2390