Баалуу кагаздардын эмиссиясынын календары

Баалуу кагаздардын эмиссиясынын календары

2023-жылдын октябрына Баалуу кагаздардын эмиссиясынын календары

2023-жылдын октябрына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын платформасында мамлекеттик казына милдеттенмелерин (МКБ) чыгаруунун алдын ала көлөмү жөнүндө маалымат.

1 сүрөттөр

0.00MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Назик
1151