Акыркы жылдары коррупциядан түшкөн каражаттар тууралуу

Акыркы жылдары коррупциядан түшкөн каражаттар тууралуу

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын директорунун орун басары - Талант Келдибеков Коррупциядан түшкөн каражаттар тууралуу айтып берди

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
3146