БААЛУУ КАГАЗДАРГА МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДИК БЕРЕТ

БААЛУУ КАГАЗДАРГА МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДИК БЕРЕТ

Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары Р.Татиков Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттигинин, КР Социалдык фондунун алдындагы Мамлекеттик пенсиялык фондунун, банк секторунун жана  Кыргыз фондулук биржасынын өкүлдөрү менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында Кыргыз фондулук биржасынын (KФБ) соода аянтында МКВ-12 айлык жүгүртүү мөөнөтү жана  МКО-2 жылдык жүгүртүү мөөнөтү менен баалуу кагаздарды жайгаштыруу маселелери каралды.

Жыйында КР финансы министринин орун басары Р.Татиков бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин артыкчылыктуу тапшырмаларынын бири - ата мекендик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү деп билдирди. «Чет өлкөлөр, Тажикстан менен Кыргыз Республикасын кошпогондо, Борбор Азия өлкөлөрү мамлекеттик баалуу кагаздар менен соода жүргүзүүнү активдүү өздөштүрүп  катышууда», - деп белгиледи Р.Татиков. 
Маалымат: Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз фондулук биржасынын соода аянты аркылуу -12 айлык мамлекеттик казына векселдерин (МКВ) жана -2 жылдык мамлекеттик казына облигацияларын чыгаруу боюнча пилоттук долбоорду ишке киргизет. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны мамлекеттик баалуу кагаздардын потенциалдуу ээлери боло алат.  КР Өкмөтүнүн атынан мамлекеттик баалуу кагаздар КР Финансы министрлиги тарабынан чыгарылат. Жүгүртүү мөөнөтү боюнча алар кыска мөөнөттүү - мамлекеттик казына векселдери (МКВ) жана узак мөөнөттүү - мамлекеттик казына облигациялары (МКБ) болуп бөлүнөт. 
2023-жылдын 25-26-майында жогоруда аталган баалуу кагаздардын соодасы башталат.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1584