КР Финансы министрлиги чакан жана орто ишкерлерге 5 млрд 110 млн сом берди

КР Финансы министрлиги чакан жана орто ишкерлерге 5 млрд 110 млн сом берди

"Микро, чакан жана орто ишканаларды шашылыш колдоо" долбоорунун алкагында берилген пайызсыз насыялар:

Жалпы сумма 2023-жылдын 1-октябрга карата 5 млрд 110 млн 806 миң 919 сомду түздү. Аны 7 миң 993 ишкер алган.

 1-категория боюнча (1 млн сомго чейин) 6 миң 973 ишкерге 3 млрд 622 млн 125 миң 244 сом берилген.

 2-категория боюнча (3 млн сомго чейин) 1020 ишкер насыя алган.

Жалпы сумма 1 млрд 488 млн 681 миң 675 сомду түзгөн.

 Долбоор Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында 2027-жылдын июлуна чейин ишке ашырылат.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1236