КР Финансы министрлигинин "Контракттарды банктык коштоо" боюнча семинары жылдырылды

КР Финансы министрлигинин "Контракттарды банктык коштоо" боюнча семинары жылдырылды

КБК

"КР Финансы министрлиги тарабынан контракттарды банктык коштоонун катышуучуларын андан ары окутуу максатында 2024-жылы КР Финансы министрлигинин Окуу борборунун базасында" Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону камсыз кылуу " аттуу окутуучу семинарлар өткөрүлүүдө. Пайда болгон жагдайларга байланыштуу, мурда 2024-жылдын 20-мартына пландаштырылган мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону колдонуу боюнча окутуу семинары 2024- жылдын 3- апрелине жылдырылат"

Тиркелген файлдар

Түзүлгөн

Сезим
854

Окшош жаңылыктар