БАТКЕН ОБЛУСУНУН 587 ИШКЕРДИК СУБЪЕКТИСИНЕ  484,63 МЛН. СОМ СУММАСЫНДА ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КРЕДИТ БЕРИЛДИ

БАТКЕН ОБЛУСУНУН 587 ИШКЕРДИК СУБЪЕКТИСИНЕ 484,63 МЛН. СОМ СУММАСЫНДА ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КРЕДИТ БЕРИЛДИ

2023 – жылдын 1 – январына карата “Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо” долбоору боюнча маалымат.

Баткен облусун өнүктүрүү жана калкына мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо” долбоору бекитилген.

Долбоордун алкагында 2022-жылдын ичинде коммерциялык банктардын финансы каражаттары Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан калктуу конуштарында иш алып барган жеке адамдарга, чакан жана орто бизнестин субъекттерине берилген.

2023-жылдын 1-январына карата Долбоордун алкагында Баткен облусунун 587 ишкердик субъектисине  484,63 млн. сом суммасында жеңилдетилген кредит берилген.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
2224