Атайын эсептеги каражаттар тартыла башталды

Атайын эсептеги каражаттар тартыла башталды

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы маалымдайт:

06.10.22,17:00 Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал учурунда калкка колдоо көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарынан, ошондой эле башка ыктыярчылардан 320 060 289.05 сом түшкөн, бүтүмдөрдүн саны 3 750. ( Маалымат жаңыртылууда)

Баткен облусундагы жаңжалда жабыркагандарга жарандардан жана уюмдардан каражат чогултулган атайын эсептен 1400000 сом суммасында чыгымдар аткарылган. Бул сумма  200 000 сомдон болгон 7 транзакциядан турат. Ал каражат үйлөрү күйүп кеткен жарандарга бир жолку компенсация катары бөлүндү. 

Эсептеги каражаттар инфраструктураны калыбына келтирүүгө жумшалат.

Атайын эсептеги калган сумма толугу менен КРдин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн карамагында экенин белгилейбиз. Чыгымдар мамлекеттик комиссиянын буйругуна же чечимине ылайык жүргүзүлөт.

Белгилей кетсек, атайын эсеп Баткен облусунун калкын колдоо, ошондой эле абийирсиз жарандардын каржылык көз боемочулугуна бөгөт коюу максатында ачылган.

Эсептин реквизиттери улуттук валютада (сомдо):
Бенефициар банк: Борбордук казыналык
BIK 440001 (банк аркылуу);
BIK 440902 (ВКП, МКП);
ИНН 01312199910086
Эсеп номери No 4409021103005073 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты"
Төлөм коду 14411100 - "Учурдагы жардам"
«Айыл Банк» ААКсында улуттук валютадагы (сомдогу) эсептин реквизиттери
Алуучу: ИЭФКР Борбордук Комитети
Бенефициар банк: «Айыл Банк» ААК ИНН 01803199710084
BIK 135001
Эсеп номери № 1352119929762602 «2021-жылдын апрель айында Баткен окуясында жабыркаган калкка жардам көрсөтүү үчүн ЭФФКБ Борбордук Комитетинин транзиттик эсеби. (сомдо).
Төлөм коду 14411100 - "Учурдагы жардам"
Чет өлкөлүк валютадагы мультивалюталык эсептин реквизиттери (юридикалык жактар ​​үчүн)
(АКШ доллары, евро, орус рубли, казак теңгеси менен):
Beneficiary Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic 
Beneficiary account № 1013350100590106
in favor of ACC 1299005030100020 
"РСК Банк" ААКдагы эсептин реквизиттери АКШ долларында (жеке адамдар үчүн).
Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic 

 

 

 

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
3011