Социалдык чөйрөгө апрель айына эмгек акыны жогорулатууга 7 млрд. сомдон ашык каражат каралган

Социалдык чөйрөгө апрель айына эмгек акыны жогорулатууга 7 млрд. сомдон ашык каражат каралган

Социалдык чөйрөсүнүн (билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт, илим, маалымат жана социалдык кызматкерлер) кызматкерлеринин эмгек акысынын жогорулашына байланыштуу эмгек акы фондунун жогорулашын эске алуу менен, эмгек акы төлөөгө жана  КР Социалдык фондуна чегерүүлөргө 2022-жылдын апрель айына финансылык план  7 190,7  млрд.сом суммасында каралган.

Анын ичинен:

 

✅ Билим берүү жана илим министрлиги боюнча 4 930,9 млрд.сом;

✅ Маданият, маалымат жана спорт министрлиги боюнча 383,0 млн.сом;

✅ Саламаттык сактоо министрлиги боюнча 183,3 млн.сом жана ММКФ  1 265,1 млрд.сом

✅ Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги боюнча  125,4 млн.сом. 

 Социалдык чөйрөнүн кызматкерлеринин жогоруда көрсөтүлгөн категорияларына эмгек акы жогорулатылганга чейин 2022-жылдын январь-март айларына финансылык пландын орточо айлык керектөөсү 3 566,7 млрд.сомду түзгөн же өткөн айларга салыштырмалуу апрель айына  өсүү 2 эсе түздү.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2491