“АЧК-11” ДОЛБООРУНА 53,07 МЛРД СОМ КРЕДИТ БЕРИЛГЕН

“АЧК-11” ДОЛБООРУНА 53,07 МЛРД СОМ КРЕДИТ БЕРИЛГЕН

Ата-мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрү тарабынан өсүмдүк өстүрүүчүлүк,  мал чарбачылык жана агрардык өнөр жай тармагын өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген кредиттик ресурстар менен камсыздоо максатында 2013-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын Өкмөтү “Айыл чарбасын каржылоо” долбоорунун циклин ишке ашырып жатат. Бул долбоорлорду ишке ашырууну баштагандан тартып 123 727 чарбалык субъектилерге   53,07 млрд. сом суммасында кредит берилген, анын ичинде:

- “Мал чарбачылык” тармагы боюнча 34,08 млрд. сом суммасында 98 404 субъект, ал кредит берүүнүн жалпы көлөмүнүн 64% түзөт; 
- “Өсүмдүк өстүрүүчүлүк” тармагы боюнча 8,14 млрд. сом суммасында 22 854 субъект, ал кредит берүүнүн жалпы көлөмүнүн 15% түзөт;
- “Айыл чарба өндүрүмүн кайра иштетүү” тармагы боюнча 10,85 млрд. сом суммасында 2 469 субъект, ал кредит берүүнүн жалпы көлөмүнүн 21% түзөт.
“Айыл чарбасын каржылоо” долбоорун ишке ашырууну улантуу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 27-февралындагы №72-т тескемеси менен “Айыл чарбасын каржылоо – 11” долбоору бекитилген.
Бул долбоорду ишке ашырууга республиканын 2 коммерциялык банкы катышууда, кредиттөөнүн көлөмү 3,3 млрд. сом суммасын түзүүдө. 2023-жылдын 20-апрелине карата бул Долбоордун алкагында республиканын 2 933 айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө 1,3 млрд сом суммасында жеңилдетилген кредит берилген.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1928