АЧМге КАРАШТУУ СУУ ЧАРБА КЫЗМАТЫНА 4,4 МЛРД СОМ КАРАЛГАН

АЧМге КАРАШТУУ СУУ ЧАРБА КЫЗМАТЫНА 4,4 МЛРД СОМ КАРАЛГАН

2023-жылга Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Суу чарба кызматынын (борбордук аппарат, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөр) чыгашалары 4,4 млрд сом суммасында каралган, анын ичинде:

- бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар. 1,2 млрд сом эсебинде;
- мамлекеттик инвестициялык фонддор 3,2 млрд.
Бюджеттик каражаттардын 1 млрд сому ирригациялык системаларды оңдоо жана калыбына келтирүү иштерине каралган. Бүгүнкү күнгө 362,1 млн сому бөлүндү.
Жыл ичинде төмөнкүдөй кошумча каражаттарды бөлүү чечими кабыл алынды:
- Жер снаряддарын сатып алууга 199,4 млн сом. Мамлекеттик сатып алуулар жол-жобосун жүргүзүүдө; 
- Ошондой эле Суу кызматына лизингге атайын техникаларды сатып алууга жакынкы жылдарга 1 млрд сомго жакын каражат каралып, анын 350,0 млн сому 2023-жылы бөлүнөт. 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1625