Баткен облусунда жабыркагандарга ачылган атайын эсеп

Баткен облусунда жабыркагандарга ачылган атайын эсеп

01/12/2022

Баткен облусунда жабыркагандарга ачылган атайын эсепке 338 329 999,67 сом түштү
148 758 177,62 сом 
сарпталды
Пайдаланылбаган калдык 194 470 015,03
сомду түзөт.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
3937