Бюджетти программалык түрдө түзүү боюнча

Бюджетти программалык түрдө түзүү боюнча

Кыргыз Республикасынын Фискалдык саясатынын негизги багыттарын түзүүнүн алкагында орто мөөнөттүү бюджеттик чыгашалардын стратегиясынын, ошондой эле кезектеги бюджеттик жылга жана божомолдонгон мезгилге программалык негизде бюджеттердин долбоорлорун сапаттуу жана өз убагында түзүү максатында  Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы №349 “Программалык негизде бюджеттөө жөнүндө” токтому кабыл алынган.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы №349 “Программалык негизде бюджеттөө жөнүндө” токтому, бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүү стратегияларын түзүү процессин, бюджеттик программаларды түзүү жана кароону аныктай турган тиешелүү нускамаларды өркүндөтүүгө багытталган.

Бул нускамалар иш процессин оптималдаштырууга, сектордук таандулукту так аныктоого мүмкүндүк берет, бул  бюджеттик инвестициялардын артыкчылыктарын кошкондо  өнүктүрүүнүн тармактык артыкчылыктарын аныктоочу улуттук жана тармактык программалар менен логикалык байланышын пайдалануу менен программалык форматтагы бюджеттик долбоорлоонун сапатын жогорулатуу,  орто мөөнөттүү мезгилге Фискалдык саясаттын негизги багыттарын, ошондой эле ошондой эле республикалык бюджеттин бөлүгү болуп саналган кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуучу мезгилге программалык негиздеги бюджеттерди сапаттуу жана өз учурунда түзүүнүн алкагында бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүү стратегияларын сапаттуу жана өз учурунда түзүү.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 24-декабрындагы 2021-жылдагы №349 “Программалык негизде бюджеттөө жөнүндө” токтому менен төмөнкүлөрдү  бекитүү тууралуу чечим кабыл алынган:

1) Бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүү стратегиясын түзүү, кароо жана аткаруу боюнча нускама;

2) Программалык негизде бюджеттерди түзүү, кароо жана аткаруу боюнча нускама.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-декабрындагы № 854 “Программалык негизде бюджеттөө жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылды.

Тиркелген файлдар

Түзүлгөн

-
3031