“2022–2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча жол картасын бекитүү жөнүндө” токтому

“2022–2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча жол картасын бекитүү жөнүндө” токтому

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “2022–2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча жол картасын бекитүү жөнүндө” токтому Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик ачык-айкындуулугун жана отчеттуулугун жогорулатуу максатында иштелип чыккан.

Бул токтом бюджеттик маалыматтардын толуктугун, ачык-айкындуулугун жана өз убагында жарыяланышын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын отчеттуулугун, бюджеттик процесске жарандык катышууну, эл аралык практикага жана алдыңкы тажрыйбага ылайык мамлекеттик финансыларды контролдоону (аудитти) жакшыртуу боюнча милдеттерди ишке ашырууга багытталган.

2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулукту жана отчеттуулукту жогорулатуу боюнча жол картасындагы сунуш кылынган иш-чаралар төмөнкүлөрдү ишке ашырууга багытталган:

  • Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык бюджеттик системанын ачык-айкындуулук принциби,
  • 2017-2025-жылдарга Кыргыз Республикасында мамлекеттик финансыны башкарууну өнүктүрүү стратегиясынын негизги багыттары,
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-июлундагы № 249-б буйругу менен Кыргыз Республикасы менен Европа Бирлигинин ортосундагы Финансылык макулдашуунун бюджеттин ачык-айкындуулугу бөлүгүндө шарттары.

Тиркелген файлдар

rar
22.09.2022.rar

16607923 MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2653